Hotline: 0902 98 67 88 - 0902 98 98 68

  • Mimosa
  • Sakura
  • Sumikura
  • Sumikura
  • Mimosa
  • Sakura
  • Sumikura
  • Sumikura

CÔNG TY TNHH TM - DV - XNK QUANG HUY STAR là thành viên trong nhóm các công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, sản xuất và thương mại quốc tế… Là nhà quản lý thương hiệu và marketing chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam, chúng tôi hiện đang phát triển và phân phối độc quyền nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Giấy văn phòng, giấy fax nhiệt , giấy cộng tính tiền cao cấp ,thương hiệu MIMOSA -- SUMIKURA -- KARUSA -- SAKURA Nhật Bản.